Switch into CZ version
Switch into EN version

Why build with us?

 

1. We will guide you through

We will take you throw the whole process of the construction designing, building permit and construction of your new home.

2. We save your money

We offer low-energy versions of standardized houses which save you up to 75 % on heating expenses.

3. High-quality materials

We offer tested construction materials including modern technologies for low-energy and passive construction.

Projekty Rakovník, rodinné domy na klíč, typové domy, nízkoenergetické domy.

Individuální projekty a výstavba.

Architekt.

 

Arrange a non-biding appointment with us!

 

What can you gain from our consultation?

     • overview of financial and time requirements of your project
     • general overview of technologies applied in the house construction
     • consultation of your ideas and suggestion
     • independent advice on buying a building land

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Form was accepted. Thank you.

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky od firmy Rakoprojekt dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Rakoprojekt, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Rakoprojekt a uživatelem. Rakoprojekt zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, projekční a stavební činnost, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a Rakoprojekt, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat Rakoprojekt mailem zaslaném na adresu: info@rakoprojekt.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Make your dreams of a family house come true.

 

In our offer you can find low-energy version of standardized houses. If you have a different idea of your house, we will be pleased to prepare a custom project for you.

RAKOPROJEKT s.r.o. | info@rakoprojekt.cz |  +420 776 317 266 | facebook